Kristine Fornes
| Bilde Index | Tegning og broderi - Drawing and embroidery
Orangeri / Orangery 2020
John Collets orangeri og Fredriksberg løkke før Ingar Nilsens ombygging.
John Collet’s orangery and Fredriksberg yard prior to Ingar Nilsen’s rebuilding.
Broderi på duk / embroidery on table cloth
140 cm x 130 cm
Foto: Øystein Thorvaldsen
Privat eie