Kristine Fornes
| Bilde Index |Tegning og broderi - Drawing and embroidery | Detalj
Vulcans smie / Vulcan´s Temple 2017

Smie, forskjønnet driftsbygning, Ullevål gård 1800. Utformet som en kombinasjon av en kir-ke og et gresk tempel.

Beautified farm building, Ullevål farm 1800. A smithy designed with elements of a church and a Greek temple.

Silkebroderi på lerret
60 cm x 70 cm

Foto: Øystein Thorvaldsen