Kristine Fornes
| Bilde Index | Tegning og broderi - Drawing and embroidery | Detalj |
Skilpadde over Oslo/Tortoise over Oslo 2014

1920-tallets Hammersborg med Margaretakyrkan, Trefoldighetskirken, St. Olav domkirke, by-gårder og et Albrecht Dürerlandskap. Adapsjon av den dansk-tyske renessanse-prospektkunstneren Melchior Lorcks Skilpadde over Venezia.

1920’s Hammersborg with the Margaret Church, Trinity Church, St. Olav’s Church, town yards and an Albrecht Dürer landscape. Adaptation of Danish-German renaissance prospect artist Melchior Lorck’s Tortoise over Venice.

Broderi på lerret / Embroidery on canvas
100x155cm
Foto: Øystein Thorvaldsen