Kristine Fornes
| Bilde Index | Tegning og broderi - Drawing and embroidery |
Nyperose / The Dog Rose 2017

Det er omdiskutert hvorvidt plantene på Hovedøya i Oslo kan tilskrives munker eller sjøfolk. Kanskje sannheten er en blanding. Floraen er spesielt rik med sine 350 blomsterplanter og med noen veldig sjeldne arter, som bulmeurt, hvit bakkekløver og kubjelle. Plantelivet er fredet på øya.

Whether the plants on Hovedøya in the Oslofjord can be attributed to monks or seafarers is debated. Maybe the truth is a mix of both theories. The flora is especially rich here with 350 flower plants and with some very rare species, such as bulb, white ground clover and cube bell. The plant life on the island is protected.


Ullbroderi på ull / wool embroidery on wool
29 cm x 18 cm
Foto: Jørn Lang
Privat eie