Kristine Fornes
| Bilde Index | Tegning og broderi - Drawing and embroidery | detalj |
Gruven / The Mine
Ifølge sagnet hviler Gamle Aker kirke på fire stolper av gull og mellom disse svømmer gullender rundt i en dam. I dammen befinner det seg en skatt som voktes av en drage. Nor-ges eldste sølvgruve befinner seg i Akersberget der kirken er bygget. According to the legend, the Old Aker church rests on four pillars of gold, and between these, golden ducks swim around in a pond. In the pond there is a treasure guarded by a dragon. Norway’s oldest silver mine is in Akersberget where the church is built.

Broderi på lerret / Embroidery on canvas
150x70cm
Foto: Øystein Thorvaldsen